۱۳۹۸ جمعه ۲۲ آذر
لوگوی منطقه آزاد انزلی русский English فارسی
مشخصات قراردادهاي واگذاري زمين در سال 94 شامل نام سرمايه گذار، قيمت و نحوه پرداخت و ساير شرايط
 

مشخصات قراردادهاي واگذاري اراضي در سال 1394 شامل مشخصات سرمايه گذار، قيمت و نحوه پرداخت، متراژ زمين، ساير شرايط....

رديف

مشخصات سرمايه گذار

محل زمين

كد/آدرس نقشه زمين

شماره و تاريخ قرارداد

طرح سرمايه گذاري

متراژ زمين (مترمربع)

ارزش هر متر مربع(ريال)

نوع قرارداد

دوره ساخت

مبلغ اجاره (ريال)

مبلغ كل قرارداد زمين براي واگذاري قطعي(ريال)

وضعيت پروژه

توضيحات

1

شركت كارآمد گستر منطقه آزاد انزلي

شهرك صنعتي شماره 2

P4

 

 

 

6577/100/94

11/3/94

 

 

 

صنعتي (توليد ادتيو مايع ترمز دات پنج به روش نانو - ادتيو ضد يخ ارگانيك - لانگ لايف به روش نانو)

26/1911

900,000

فروش قطعي به شرط اجرا و تكميل

300 روز

_

000/134/720/1

در حال اخذ پروانه ساخت

اين واگذاري در قالب الحاقيه قرارداد شماره 29297/100/93 مورخ 26/9/93 مي باشد . ضمناً  كل مبلغ به محض امضاي قرارداد بصورت نقداً پرداخت گرديد .

2

شركت غواصي نگين خزر منطقه آزاد انزلي

نوار ساحلي جفرود

35

7284/100/94

19/03/94

كلوپ تفريحي آموزشي غواصي

200

2.350.000

اجاره 1 ساله

3 ماهه

اجاره سال اول 25/4 درصد ارزش زمين معادل 008/975/19

-

بهره برداري

35 درصد اجاره بها بصورت نقد به محض انعقاد قرارداد و مابقي طي 4 فقره چك به فواصل سررسيد سه ماهه پرداخت خواهد گرديد .

3

شركت ايمن تجارت خزر منطقه آزاد انزلي

محدوده گمركي گلشن

DP3

8059/100/94

25/03/94

احداث انبار سرپوشيده

2400

1.587.500

اجاره 21 ساله

1 ساله

اجاره سال اول 5/3 درصد ارزش زمين معادل 000/350/133 ريال و براي كل سال دوم  مبلغ 884/018/151 ريال ، براي سال سوم مبلغ 896/028/171 ريال ، براي كل سال چهارم مبلغ 236/690/193 ريال و براي كل سال پنجم نيز  مبلغ 204/354/219 ريال كه در مجموع اجاره بهاي 5 سال مبلغ 220/442/868 ريال مي باشد .

-

در حال ساخت

40 درصد اجاره بها كل 5 سال اول به محض انعقاد قرارداد و مابقي 3 ماه از ابلاغ قرارداد  طي 20 قسط مساوي به فواصل سه ماهه  كه در ابتداي هر سال طي 4 فقره چك پرداخت خواهد گرديد . ضمناً به استناد بند 2-3-6- دستورالعمل اجرايي نحوه استفاده از زمين و منابع ملي در مناطق آزاد تجاري صنعتي ، اجاره بهاي موضوع قرارداد در هر پنج سال يكبار متناسب با ارزش متعارف روز زمين تعديل مي گردد .

4

رضا ملاح فرقاني

محدوده گمركي گلشن

DP5

8674/100/94

30/03/1394

 

 

 

 

 

 

احداث انبار سرپوشيده

2400

1.587.500

اجاره 21 ساله

1 ساله

اجاره سال اول 5/3 درصد ارزش زمين معادل 000/350/133 ريال و براي كل سال دوم  مبلغ 884/018/151 ريال ، براي سال سوم مبلغ 896/028/171 ريال ، براي كل سال چهارم مبلغ 236/690/193 ريال و براي كل سال پنجم نيز  مبلغ 204/354/219 ريال كه در مجموع اجاره بهاي 5 سال مبلغ 220/442/868 ريال مي باشد

.

-

 

 

 

 

در حال ساخت

40 درصد اجاره بها كل 5 سال اول به محض انعقاد قرارداد و مابقي 3 ماه از ابلاغ قرارداد  طي 20 قسط مساوي به فواصل سه ماهه  كه در ابتداي هر سال طي 4 فقره چك پرداخت خواهد گرديد . ضمناً به استناد بند 2-3-6- دستورالعمل اجرايي نحوه استفاده از زمين و منابع ملي در مناطق آزاد تجاري – صنعتي ، اجاره بهاي موضوع قرارداد در هر پنج سال يكبار متناسب با ارزش متعارف روز زمين تعديل مي گردد .

5

شركت بازرگاني پرهام كاسپين منطقه آزاد انرزلي

واقع در ضلع غربي ساختمان در حال احداث شركت نوين بافان پرنگ در ضلع غربي  پاركينگ فاز سياحت و تجارت منطقه

A8-2

14432/100/94

 

21/5/1394

احداث مركز تجاري و فروشگاهي

44/2811

7.000.000

فروش قطعي به شرط اجرا و تكميل

-

-

000/080/680/19

تهيه نقشه ها و اخذ پروانه ساخت

50% از كل مبلغ قرارداد معادل 000/040/840/9 ريال بصورت نقد همزمان با امضاي قرارداد و ما بقي طي  شش فقره چك به فواصل سررسيد يكماهه  توسط شركت به حساب سازمان پرداخت مي گردد .

6

شركت توسعه ي صنايع حلزون كاسپين منطقه آزاد انزلي

شهرك صنعتي شماره 2

P2 و P3

14541/100/94

 


21/5/1394

احداث واحد توليد و استخراج مواد موثر دارويي و بهداشتي حاصل از مخاط حلزون

26/3856

900,000

فروش قطعي به شرط اجرا و تكميل

-

-

000/634/470/3

تهيه نقشه ها و اخذ پروانه ساخت

35% از كل مبلغ قرارداد معادل 900/721/214/1 ريال بصورت نقد همزمان با امضاي قرارداد و ما بقي طي  چهار فقره چك به فواصل سررسيد سه ماهه توسط شركت به حساب سازمان پرداخت مي گردد .

7

شركت نماگران پرشين

فاز تجارت منطقه ضلع جنوبي مجتمع تجاري نمايشگاهي ستاره شمال

-

15457/100/94

31/5/1394

برپايي نمايشگاه مبلمان ، لوستر و دكوراسيون داخلي

81/2005

-

اجاره 15 روزه

-

-

-

برگزار گرديد .

به محض امضاء قرارداد بصورت يكجا به سازمان پرداخت شد .

8

سيد محمد علي بطحائي

ضلع جنوبي مجتمع تجاري- نمايشگاهي كاسپين

فاز تجارت منطقه- ضلع جنوبي مجتمع تجاري- نمايشگاهي كاسپين

19220/100/94

01/07/1394

استقرار مولد برق گازسوز

32

5.000.000

اجاره 5 ساله

1 ساله

اجاره سال اول 5/4 درصد ارزش زمين معادل 000/200/7 ريال و براي كل سال دوم با 15 درصد افزايش نسبت به سال اول مبلغ 000/280/8 ريال، براي سال سوم با 15 درصد افزايش نسبت به سال دوم مبلغ 000/522/9 ريال، براي كل سال چهارم با 15 درصد افزايش نسبت به سال سوم مبلغ 300/950/10 ريال و براي كل سال پنجم نيز با 15 درصد افزايش نسبت به سال چهارم مبلغ 848/592/12 ريال كه در مجموع اجاره بهاي 5 سال مبلغ 148/545/48 ريال مي باشد.

-

در حال ساخت

50 درصد اجاره بها كل 5 سال اول به محض انعقاد قرارداد و مابقي طي 4 فقره چك به فواصل سررسيد 3 ماهه پرداخت خواهد گرديد.

9

محمود فلاح زادگان بقرآباد

نوارساحلي فاز تجارت و گردشگري

نوارساحلي فاز تجارت و گردشگري در مجاورت مجموعه ورزشي ساحلي مرحوم قايقران

22468/100/94

09/08/1394

احداث فري سوئينگ

780

5.740.000

اجاره 5 ساله

5 ماهه

اجاره براي كل سال اول 6/3 درصد ارزش زمين معادل  مبلغ 200/179/161 ريال، براي كل سال دوم با 15 درصد افزايش نسبت به سال قبل معادل 080/356/185 ريال، براي كل سال سوم با 15 درصد افزايش نسبت به سال قبل معادل  492/159/213 ريال، براي كل سال چهارم با 15 درصد افزايش نسبت به سال قبل معادل 420/133/245 ريال و براي كل سال پنجم با 15 درصد افزايش نسبت به سال قبل معادل 436/903/281 ريال كه در مجموع اجاره بهاي 5 سال مبلغ 628/731/086/1 ريال مي باشد.

 

-

در حال ساخت

35 درصد آن معادل 069.8/356/380 ريال بصورت نقد همزمان با امضاي قرارداد و 65 درصد مابقي معادل 558.2/375/706 ريال، سه ماه پس از ابلاغ قرارداد طي 20 قسط مساوي هر كدام به مبلغ 777.91/318/35 ريال به فواصل 3 ماهه در ابتداي هر سال طي 4 فقره چك توسط مستأجر پرداخت خواهد گرديد.

10

شركت دريا ايمن منطقه آزاد انزلي

شهرك صنعتي شماره 2

F3و F4

24097/100/94

24/08/1394

واحد صنعتي توليد و مونتاژ ماشين هاي آبي و خاكي بصورت CKD و تجهيزات ايمني كشتي و خدمات ايمني

2/1183

900.000

فروش قطعي به شرط اجرا و تكميل

18 ماهه

-

1.064.880.000

در حال اخذ پروانه ساخت

35 درصد آن معادل 372.708.000 ريال بصورت نقد همزمان با امضاي قرارداد و مابقي معادل 65 درصد به مبلغ 692.172.000ريال پس از ابلاغ قرارداد و طي 4 فقره چك به فواصل سررسيد 3 ماهه پرداخت خواهد گرديد.

 

 

 

11

 

شركت انبوه سازان زرين منطقه آزاد انزلي (سهامي خاص)

فاز تجارت و گردشگري سازمان ، روبروي برج مسكوني طاووس

قطعه A10-2

29969/100/94

27/10/1394

مشاركت در ساخت مجموعه مركز تجاري

22000

500,812,6

مشاركت با سازمان در ساخت  مركز تجاري

3 سال

-

 

تهيه نقشه و اخذ پروانه ساخت

باستناد صورتجلسه مورخ 14/08/94 هيأت مديره سازمان، از تمامي پروژه پس از اجراي كامل مطابق نقشه هاي تأييد شده، 1/28 درصد معادل 11 باب غرفه تجاري به شماره هاي  8،9، 10، 11، 12، 14، 22، 23، 24، 25 و 28 به متراژ 85/4453 مترمربع مطابق نقشه پيوست و سهم شريك 9/71 درصد معادل 15/11396 مترمربع غرفه تجاري است.

12

شركت تعاوني مسكن كاركنان منطقه آزاد انزلي

روستاي جفرود پايين، جنب كارگاه توليدي سنگ و بلوك

پلاك 330 فرعي و مجزي شده از پلاك 134 ذيل ثبت 4120، دفتر 53/5، صفحه 85 واقع در قريه جفرود گلشن سنگ اصلي 9 بخش 5 گيلان

29365/100/94

20/10/1394

به عنوان معبر ورودي زمين تعاوني مسكن كاركنان

38/973

2.380.000

انتقال و واگذاري زمين

-

-

2.316.644.400

-

50 درصد آن معادل 1.158.322.200 ريال بصورت نقد همزمان با امضاي قرارداد و مابقي معادل 50 درصد به مبلغ 1.158.322.200 ريال پس از امضاي قرارداد طي 8 فقره چك به فواصل سررسيد 3 ماهه توسط خريدار به حساب سازمان پرداخت مي گردد.

13

آقايان مهدي تجفي مقدم نژاد و مجتبي نباتي حرفه

روستاي گلشن

31

36371/100/94

26/12/1394

ساختمان تجاري

441

000/210/10

فروش قطعي به شرط اجرا و تكميل

24 ماه

-

000/610/502/4

ابلاغ  قرارداد

50 درصد آن معادل 000/305/251/2 ريال بصورت نقد همزمان با امضاي قرارداد و مابقي  مبلغ  پس از امضاي قرارداد و طي 8 فقره چك به فواصل سررسيد 3 ماهه مستنداً به ماده 9 دستورالعمل اجرايي آيين نامه نحوه استفاده از زمين و منابع ملي در مناطق آزاد تجاري صنعتي با اعمال نرخ سود تسهيلات بانكي در طول دوره نقسيط با نرخ سود تسهيلات 20% ، معادل 628/848/757/2 ريال توسط طرف قرارداد به حساب سازمان پرداخت مي گردد.


 
تاریخ به روز رسانی: 1394/12/27
تعداد بازدید: 4908
گیلان، جاده رشت به انزلی،بلوار شهید فاتحی، سازمان منطقه آزاد تجاری- صنعتی انزلی تلفن: ۰۱۳-۳۴۴۳۷۶۷۱-۳ فکس: ۰۱۳-۳۴۴۳۸۰۰۶ صندوق پستی : 1145-43355
Powered by DorsaPortal