منطقه ازاد تجاری صنعتی انزلی
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به سازمان منطقه آزاد تجاری-صنعتی انزلی می باشد.
آگهی مناقصه عمومی توسعه و نگهداری فضای سبزشماره 15-97
 
 
 
 
 
 
 
 
 نتیجه مناقصه
 
جلسه کمیسیون معاملات با موضوع توسعه و نگهداری فضای سبز در محدوده سازمان منطقه آزاد انزلی ( 15-97 ) در روز سه شنبه مورخ 1398/02/03 ساعت 11/30 با حضور اعضای کمیسیون معاملات در محل دفتر معاونت توسعه مدیریت تشکیل گردید . صورتجلسه کمیته فنی بازرگانی سازمان در مورد موضوع بررسی آنالیز قیمت پیشنهادی دو مناقصه گر مطرح شد . اعضای کمیسیون معاملات سازمان مقرر نمودند تا به استناد آیین نامه مالی معاملاتی مناطق آزاد مناقصه مذکور تجدید شود و اسناد مناقصه توسط حوزه متقاضی پس از تنظیم برآورد به دبیرخانه کمیسیون معاملات سازمان جهت برگزاری فرآیند مناقصه ارائه نمایند  
تاریخ به روزرسانی:
1398/04/23
تعداد بازدید:
1164
Powered by DorsaPortal